فهرست بستن

کنترل کیفیت فولاد

خواص مکانیکی و رفتار مواد در برابر نیرو های مختلف نیاز به انجام آزمایش های مکانیکی مختلفی دارد . رفتار کلیه مواد در برابر اعمال نیرو به دو گروه نرم و ترد تقسیم می‌شود که این بستگی به قابلیت تغییر شکل پلاستیک ماده دارد . داشتن قابلیت تغییر شکل پذیری یا انعطاف پذیری یا داکتیلیتی کافی، برای مواد یک پارامتر مهم است زیرا باعث می شود که تنش های موضعی در ماده توزیع شود . عواملی چون کاهش دما افزایش سرعت بارگذاری یا در معرض هیدروژن قرار گرفتن موجب تردی مواد نرم می شود. در مواد ترد به دلیل این که تنش تسلیم و نهایی عملاً یکسان میباشند شکست به صورت ناگهانی اتفاق می افتد و در مواد نرم شکسته نهایی با گلیویی شدن نمونه ، یا با مخلوط و فنجانی شدن صورت میگیرد . با آزمونهای کشش و خمش فولاد برخی از مشخصات فولاد که عبارتند از تنش تسلیم ، استحکام کششی، داکتیلیتی یا انعطاف پذیری، مدول الاستیسیته قابلیت ارتجاعی و چقرمگی حاصل می گردد .

خدمات قابل ارائه :

این شرکت تجهیزات آزمون های کشش و خمش میلگرد را در مالکیت ندارد و در این موارد از تجهیزات پارک علم و فن آوری استفاده می نماید .