فهرست بستن

عملیات خاکی

در مشاوران ژئوتکنیک عملیات خاکی عمدتا به اجرای لایه های خاکریز اطلاق می شود ( در کل به مجموع عملیات خاکبرداری و خاکریزی عملیات خاکی گفته می شود) . بسته به نوع استفاده و عملکرد، خاکریزی به دو بخش خاکریز باربر و خاکریز پرکننده تقسیم می شود:

*خاکریزهای پر کننده: برای پر کردن اطراف پی ساختمانها، دیوارهای حایل، ترانشه لوله ها و مشابه آن از خاکریزهای پر کننده استفاده می شود .

*خاکریزهای باربر : خاکریز باربر به خاکریزی اطلاق می شود که بارهای استاتیکی وارده از شالوده و کف ساختمان و نیز بارهای دینامیکی حاصل از ماشین آلات و تأسیسات را تحمل نماید . این خاکریزها باید در دوران بهره برداری بارهای وارده را به بستر خود منتقل نمایند . مصالح به کار گرفته شده در خاکریزی و نحوه کوبیدن ، باید مطابق مشخصات فنی باشد تا قابلیت ترا کم بعدی خاک به حداقل ممکن رسیده و خاکریز به نحو احسن عمل نماید . 

خدمات قابل ارائه

خدمات قابل ارائه این شرکت در زمینه عملیات خاکی به شرح زیر است :

  • مشاوره در زمینه انتخاب معدن مناسب برای تامین خاک مصرفی
  • کنترل کیفیت و مرغوبیت مصالح انتخاب شده جهت عملیات خاکریز با آزمونهای اولیه و تکمیلی سی بی آر ) بر روی منابع قرضه
  • انجام آرمونهای صحرایی cbr , vss و دانسیته صحرایی و …. جهت کنترل کیفیت عملیات خاکی اجرا شده
  • ارائه طرح تثبیت برای مصالح نامرغوب
  • ارائه طرح اختلاط برای ترکیب مصالح خاک با عناصر افزودنی مانند بنتونیت و سیمان و آهک و … و استفاده از آن در پروژه های عمرانی