فهرست بستن

سوابق اجرایی

برخي از پروژه هاي مطالعات ژئوتکنیک انجام شده توسط شرکت

1مطالعات ژئوتكنيك سد زنگلانلوآب منطقه اي خراسان رضوي1385
2مطالعات ژئوتكنيك سد گراتي اسفراينآب منطقه اي خراسان شمالي1385
3مطالعات ژئوتكنيك ساختمان دي كلينيك بهداري شركت نفت مشهدبهداري شركت نفت1385
4مطالعات ژئوتكنيك سد شرف شاه سومارآب منطقه ای غرب1385
5مطالعات تكميلي سد زنگلانلوآب منطقه اي خراسان رضوي1385
6مطالعات ژئوتكنيك ساختمان شركت تعاوني ماهساز – سجادشركت ماهساز1385
7مطالعات ژئوتكنيك پي دكلهاي آنتن موبايل مشهدشركت كاوش كام1385
8مطالعات ژئوتكنيك پي دكلهاي موبايل استان خراسان رضويشركت نت وركرز1385
9مطالعات ژئوتكنيك پي دكلهاي آنتن موبايل در سطح استان سمنانشركت نت وركرز1385
10مطالعات ژئوتكنيك پي دكلهاي موبايل در استان خراسان جنوبيشركت نت وركرز1385
11مطالعات ژئوتکنیک مخازن سوخت استراتژیک تربت حیدریهشرکت ساختمانهای صنعتی1386
12مطالعات ژئوتکنیک کارخانه ذوب فلزات قراضهشرکت توس حجت1386
13مطالعات ژئوتکنیک ساختمان اداری منیرانمنیران1386
14مطالعات تکمیلی سد فرخی قائن – شركت الند آبآب منطقه ای خراسان جنوبی1386
15مطالعات خط لوله گاز  جاجرم – گرمهشرکت گاز خراسان شمالی1386
16مطالعات ژئوتکنیک مجتمع مسکونی نظام مهندسی کشاورزینظام مهندسی کشاورزی1386
17پست برق ماشین سازیشرکت توتال اشتات1386
18مطالعات ژئوتکنیک برجهای تجاری – مسکونی  مجدشرکت عمران و مسکن سازان1386
19پست برق رضوانمنیران1386
20مجتمع مسکونی شاهدشرکت آثار طوس1386
21مطالعات شبکه جمع آوری فاضلاب خوسفآب و فاضلاب خراسان جنوبی1386
22مطالعات رودخانه چهارده بیرجندآب منطقه ای خراسان جنوبی1386
23مطالعات مکانیک خاک تصفیه خانه و خط انتقال آب سد بار نیشابورآب منطقه ای خراسان رضوی1386
24مطالعات ژئوتکنیک سد حصار سنگی بیرجندآب منطقه ای خراسان جنوبی1387
25مطالعات ژئوتکنیک ساختمان خیابان کفاییآقای نجاتی1387
26مطالعات ژئوتکنیک ایستگاه پمپاژ تیمنکآب منطقه ای خراسان رضوی1387
27مطالعات ژئوتکنیک مجتمع مسکونی گلشنآقای کهن نژاد1387
28مطالعات ژئوتکنیک سد نسر تربت حیدریهآب منطقه ای خراسان رضوی1387
29مطالعات ژئوتکنیک پست برق ملاصدرامنیران1387
30مطالعات ژئوتکنیک ساختمان مسکونی هاشمیهمهندس مدرسی نژاد1387
31مطالعات ژئوتکنیک کارخانه هبلکسشرکت بتن ماشین آُستان قدس رضوي1387
32مطالعات مكانيك خاك خط لوله گاز پيش قلعه – رازشركت گاز خراسان شمالي1387
33مطالعات خط لوله گاز چخماق – تايبادشركت گاز خراسان رضوي1387
34مطالعات خط لوله گاز چناران – قوچانشركت گاز خراسان رضوي1387
35مطالعات خط لوله گاز بردسكن – كاشمرشركت گاز خراسان رضوي1387
36مطالعات ژئوتکنیک سد گلار صالح آبادآب منطقه ای خراسان رضوي1387
37مطالعات ژئوتكنيك سد داغيانآب منطقه اي خراسان رضوي1387
38مطالعات ژئوتكنيك تغذيه مصنوعي رشتخوارآب منطقه اي خراسان رضوي1387
39مطالعات خط لوله گاز مزدوران – صالح آبادشركت گاز خراسان رضوي1388
40مطالعات خط لوله گاز  يونسيشركت گاز خراسان رضوي1388
41واحد كنترل كيفي قطعه 4 كنار گذر مشهد ( خاک – بتن – آسفالت)شركت ملي مسكن1388
42مطالعات مخزن آب گلبهارشركت آب و فاضلاب استان خراسان1388
43مطالعات ژئوتكنيك ساختمان تجاري فلسطينشركت ثامن سازه عرش1388
44مطالعات ژئوتكنيك ساختمان شايستهشركت سرمايه گذاري شمال شرق1388
45واحد كنترل كيفي پروژه نرگسبنياد تعاون ناجا1388
46مطالعات ژئوتكنيك خط گاز ششتمدشركت گاز خراسان رضوي1388
47مطالعات ژئوتکنیک پروژه زعفرانیه تربت حیدریهشرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق 1388
48مطالعات ژئوتکنیک فاز دوم مجدشرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق1388
49مطالعات ژئوتكنيك مخزن گنابادشركت آب و فاضلاب استان خراسان1388
50گنترل كيفي پروژه ميدان شهدا (خاک – بتن – آسفالت)شهرداري مشهد1389
51مطالعات ژئوتكنيك تصفيه خانه گلبهارآب و فاضلاب استان خراسان1389
52مطالعات ژئوتكنيك تصفيه خانه فاضلاب تايبادآب و فاضلاب استان خراسان1389
53مطالعات ژئوتكنيك برجهاي دندانپزشكان مشهدشركت تعاوني دندانپزشكان مشهد1389
54مطالعات ژئوتكنيك فاضلاب سبزوارآب و فاضلاب استان خراسان1389
55مطالعات ژئوتكنيك مخزن گناباد – مسكن مهرآب و فاضلاب استان خراسان1389
56مطالعات ژئوتكنيك خط لوله گاز چكنهشركت سامان سد رود1389
57مطالعات ژئوتكنيك خط لوله گاز يونسيشركت سامان سد رود1389
58مطالعات ژئوتكنيك خط لوله گاز قاسم ابادشركت سامان سد رود1389
59مطالعات ژئوتكنيك خط لوله گاز تايبادشركت سامان سد رود1389
60مطالعات ژئوتكنيك خط لوله گاز انابدشركت سامان سد رود1389
61مطالعات ژئوتكنيك خط لوله گاز سلطان آبادشركت سامان سد رود1389
62مطالعات ژئوتكنيك خط لوله گاز صالح آبادشركت سامان سد رود1389
63مطالعات ژئوتكنيك خط لوله گاز انابدشركت سامان سد رود1389
64مطالعات ژئوتكنيك خط لوله گاز سلطان آبادشركت سامان سد رود1389
65مطالعات ژئوتكنيك خط لوله گاز صالح آبادشركت سامان سد رود1389
66مطالعات ژئوتكنيك خط لوله گاز رودابشركت سامان سد رود1389
67مطالعات ژئوتكنيك خط لوله گاز ششتمدشركت سامان سد رود1389
68مطالعات ژئوتكنيك خط لوله گاز ريوششركت سامان سد رود1389
69مطالعات ژئوتكنيك خط لوله سربيشه – بيرجندشركت سيبا نقش توس1390
70مطالعات ژئوتكنيك خط لوله سربيشه –  اسديهشركت سيبا نقش توس1390
71مطالعات ژئوتكنيك پروژه بتن ماشينشركت بتن ماشين1390
72خط لوله گاز اسديه – قهستانشركت سيبا نقش توس1390
73مطالعات ژئوتكنيك سد تيرگانآب منطقه اي خراسان رضوي1390
74مطالعات ژئوتكنيك مخزن يك ميليون متر مكعبي سد دوستيآب منطقه اي خراسان رضوي1390
75مطالعات خط لوله نيروگاه لردگانشركت سيبا نقش توس1390
76مطالعات ژئوتكنيك ساختمان هلال احمر بيرجندهلال احمر1390
77مطالعات ژئوتكنيك برجهاي تعاوني پالايشگاه خانگيرانشركت تعاوني پالايشگاه1391
78مطالعات ژئوتكنيك زعفرانيه تربت حيدريه – فاز 3شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق1391
79مطالعات ژئوتكنيك خط انتقال فاضلاب سبزوارشركت آب و فاضلاب استان خراسان1391
80مطالعات ژئوتكنيك خط لوله انتقال گاز بار نيشابورشركت سيال ثامن1391
81مطالعات ژئوتكنيك تصفيه خانه گلبهار – فاز2آب و فاضلاب استان خراسان13911
82برج تجاری نفیس-24 طبقهحاج آقای ساده1391
83برج باران – 25 طبقهگروه مهندسی باران1391
84هتل خیابان جهاد 5- 9 طبقهحاج آقای ساده1391
85برج مسکونی هفت تیر 5- 18 طبقهآقای مهندس مدرسی نژاد1391
86مطالعات ژئوتکنیک هتل ثامن مشهدشرکت هیراد1391
87طرح گسترش بیمارستان رضویآستان قدس1391
88مجتمع مسکونی یاس (1312 واحدی)شرکت بتن ساز تربت1391
89واحد کنترل کیفی پروزه نرگس 3 و 5بنیاد تعاون ناجا – موسسه ناجی سازان امین1391
90واحد كنترل كيفي مسكن مهر سرخس (خاک – بتن – آسفالت)مسکن و شهر سازی خراسان رضوی1391
91کنترل کیفی پروژه تصفیه خانه های فاضلاب شماره 4 و 5 مشهدآب و فاضلاب مشهد1391
92کنترل کیفی پروژه مجتمع مسکونی یاس  بصورت موردیشرکت بتن ساز تربت1391
93كنترل كيفي پروژه مخزن يك ميليون متر مكعبي مشهدآب منطقه اي خراسان رضوي92-90
94حفاری و تزریق سد چهچهه – خراسان رضوی شرکت مهندسی تیفرم91-89
95حفاری و تزریق سد حسین آباد کالپوششرکت مهندسی پانیر93-89
96مطالعات ژئوتكنيك مجد – فاز2 و 3شرکت عمران و نوسازی اختران مجد ایرانیان1391
97مطالعات ژئوتکنیک زعفرانیه تربت حیدریه – برجهای مسکونی بلوکC-شرکت عمران و نوسازی تربت حیدریه1391
98مطالعات ژئوتکنیک ساختمان آقای صادقیآقای صادقی1392
99مطالعات ژئوتکنیک ساختمان سرشورآقای مجیدیان1393
100مطالعات ژئوتکنیک سارینا 2آقای خواب نما1393
101مطالعات مکانیک خاک خط انتقال گاز بیرمشرکت سیال ثامن1393
102مطالعات ژئوتکنیک ایستگاه M2 قطارشهریمعاونت مهندسی خط 21394
103مطالعات ژئوتکنیک نسیمشرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق1394
104پست برق میدان شهداشرکت منیران1394
105پست برق خوافشرکت منیران1394
106پست برق فیروزهشرکت منیران1394
107ساختمان مسکونی امات 16آقای معصومی1394
108ساختمان مسکونی امامت 14آقای هاشمی1394
109هتل نیکوکارانآقای برکچی1394
110پروژه پژوهشآقای درویشی1394
111ساختمان مسکونی طائی نیاآقای طائی نیا1394
112ساختمان سید رضیآقای دادخواه1394
113پست برق شهرک صنعتیشرکت منیران1395
114مطالعات ژئوتکنیک مجتمع تجاری نیشابورآقای مقری1395
115مطالعات ژئوتکنیک نیروگاه بادی بینالودشرکت رویان1395
116مطالعات ژئوتکنیک تونل انرژی شهدا – مجدشرکت برق – بنیان بتن1396
117مطالعات ژئوتکنیک تونل انرژی بلوار وحدتشرکت برق – بنیان بتن1396
118مطالعات ژئوتکنیک مجتمع فولاد نگین خوافمجتمع فولاد نگین خواف1396
119مطالعات ژئوتکنیک نسیم 2شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق1396
120مطالعات ژئوتکنیک تصفیه خانه فاضلاب سپتاژ 1آب و فاضلاب مشهد1397
121مطالعات ژئوتکنیک تصفیه خانه فاضلاب سپتاژ 2آب و فاضلاب مشهد1398
122مطالعات ژئوتکنیک تصفیه خانه فاضلاب طبرسی شمالیآب و فاضلاب مشهد1398
123مطالعات ژئوتکنیک پست برق شادمهرشرکت برق منطقه ای خراسان1398
124مطالعات ژئوتکنیک تئاتر شهرشهرداری مشهد1398
125مطالعات ژئوتکنیک پروژه ابن سیناشهرداری مشهد1398
126مطالعات ژئوتکنیک ساختمان بیمه سینابیمه سینا1398
127مطالعات ژئوتکنیک تئاتر شهر – فاز 2شهرداری مشهد1398
128مهندسی ارزش مطالعات ژئوتکنیک پل پنجتنشهرداری مشهد1398
129مهندسی ارزش مطالعات ژئوتکنیک پل پرتوییشهرداری مشهد1398
130مطالعات ژئوتکنیک موزه آستان قدس رضویسازمان حریم حرم1398
131مطالعات ژئوتکنیک مفصل شارستانسازمان حریم حرم1398
132مطالعات ژئوتکنیک قطاربرقی گلبهارشرکت عمران و نوسازی گلبهار1399
133مطالعات ژئوتکنیک نیروگاه بادی خوافشرکت آترین ایرانیان1399
134مطالعات ژئوتکنیک خط کنسانتره سفیرشرکت پایست معدن سفیر1399
135مهندسی ارزش مطالعات ژئوتکنیک پارکینگ توحیدشهرداری مشهد1400
136مهندسی ارزش مطالعات ژئوتکنیک پل اسماعیل آبادشهرداری مشهد1400
137مهندسی ارزش مطالعات ژئوتکنیک پل رسالتشهرداری مشهد1400
از درج مشخصات پروژه های شهری متعلق به بخش خصوصی در جدول فوق خودداری شده است .

برخی از پروژه های شرکت در زمینه عملیات اجرایی سازه نگهبان

1عملیات اجرایی سازه نگهبان پروژه اطلس مالهمکاری مشترک با خاک و سنگ تهران1390
2عملیات اجرایی سازه نگهبان پروژه الهیههمکاری مشترک با خاک و سنگ تهران1392
3طراحی و اجرای سازه نگهبان هتل ثامن مشهدشرکت هیراد1392
4عملیات اجرایی سازه نگهبان ایستگاه کوهسنگیهمکاری مشترک با خاک و سنگ تهران1392
5طراحی و اجرای سازه نگهبان پروژه سلسبیل2شرکت الماس سازه روشن1392
6طراحی و اجرای سازه نگهبان پروژه داغستانالکترواستیل1393
7طراحی و اجرای سازه نگهبان پروژه نیکانشرکت الماس سازه روشن1393
8طراحی و اجرای سازه نگهبان پروژه یاسرشرکت الماس سازه روشن1393
9طراحی و اجرای سازه نگهبان پروژه روشنشرکت الماس سازه روشن1393
10طراحی و اجرای سازه نگهبان پروژه یادگارشرکت الماس سازه روشن1393
11طراحی و اجرای سازه نگهبان خیابان سرشورمهندس مجیدی1394
12طراحی و اجرای سازه نگهبان تالار نگینآقای قاسمی1395
13طراحی و اجرای سازه نگهبان مجتمع طوبیآقای زارعان1395
14مشاوره اجرایی سازه نگهبان موزه رضویحریم حرم آستان قدس رضوی1399
15مشاوره اجرایی سازه نگهبان بست شیخ بهایی حریم حرم آستان قدس رضوی1399

اهم سوابق اجرايي شركت  در زمینه حفاری و تزریق سد و تونل

1عملیات آب بندی و حفاری و تزریق تونل مزدورانشرکت جهاد نصر1388
2عملیات ترمیم و بازسازی سد کالکرابآب منطقه ای خراسان رضوی – خاک و سنگ1389
3عملیات حفاری و تزریق پرده آب بند سد قره تیکانآب منطقه ای خراسان رضوی – خاک و سنگ1390
4عملیات حفاری و تزریق پرده آب بند سد چهچههآب منطقه ای خراسان رضوی – تیفرم1391
5عملیات حفاری و تزریق سد کالپوشآب منطقه ای سمنان – شرکت پانیر1394-1390