فهرست بستن

درباره ما

شركت خاك  و سنگ الماس شرق در سال 1384 تاسيس و با اخذ رتبه مشاوره از سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت در زمينه ژئوتكنيك و مقاومت مصالح ، با ارائه گزارشهای ژئوتکنیک برای سدها ، تونلها و سازه های مرتفع شهری و نیز کنترل کیفی مصالح شامل بتن ، آسفالت و عملیات خاکی و سایر مصالح مصرفی در مرحله ساخت ، قدم به ميدان ساخت و ساز و كنترل كيفي پروژه ها گذاشت .

در سال 1387 با تاسیس واحد اجرایی درون مهندسین مشاور و تکمیل تجهیزات و امکانات صحرایی ، واحد مذکور وارد فاز اجرایی پروژه های سد سازی و تونل گردید که اجرای پرده آب بند چندین سد ، ترمیم سدهای در دست بهره برداری با عملیات حفاری و تزریق ، آب بند نمودن نشت آب از دیواره های تونلهای راه و … از این دست می باشد .

در سال 1387 با تاسیس واحد اجرایی درون مهندسین مشاور و تکمیل تجهیزات و امکانات صحرایی ، واحد مذکور وارد فاز اجرایی پروژه های سد سازی و تونل گردید که اجرای پرده آب بند چندین سد ، ترمیم سدهای در دست بهره برداری با عملیات حفاری و تزریق ، آب بند نمودن نشت آب از دیواره های تونلهای راه و … از این دست می باشد .

در سال 1391 با گسترش عملیات ساخت و ساز و بلند مرتبه سازی در بافت شهری و نیاز به طراحی و اجرای سازه نگهبان موقت و دائم ، واحد اجرایی این شرکت در پروژه های مذکور نیز ورود نمود و با انعقاد چندین قرارداد به صورت طرح و اجرا ، به عنوان اولین شرکت مهندسین مشاور ژئوتکنیک در استان خراسان که ضمن طراحی سازه های نگهبان نسبت به اجرای آن نیز اقدام می نماید در این شاخه مطرح گردید .    

با توجه به پیشرفت عملیات اجرایی قطار شهری در سطح شهر مشهد و نیاز به تیمهای تخصصی اجرایی ، تیم اجرایی این شرکت به عنوان پیمانکار جزء در برخی از ایستگاههای قطار شهری ورود نمود و در زمینه طراحی و اجرای سازه های نگهبان خاص تونل و دسترسی های این تونلها تجربه خوبی را کسب نمود و پس از آن در سال 1396 موفق به کسب رتبه پیمانکاری در زمینه ابنیه و آب گردید .