فهرست بستن

آزمونهای پرسیومتر

آزمونهای برجا و صحرایی در مطالعات مربوط به حوزه ژئوتکنیک در مقایسه با آزمونهای آزمایشگاهی از ارحجیت بیشتری برخوردارند به دلیل آنکه در آزمونهای صحرایی دستخوردگی نمونه های مورد آزمایش کمتر بوده و شرایط طبیعی زمین از نظر تنش های وارده، جهت و نحوه توزیع نش ها بهتر خود را نشان می دهد. پرسیومتری یکی از این آزمایشهای صحرایی است که علاوه بر مزایای فوق حجم بیشتری از زمین را مورد آزمایش قرار داده و از طرف دیگر از دامنه کاربرد وسیعتری در انواع متعددی از سنگها و خاکها کاربرد دارند. از جهت دیگر آزمونهای آزمایشگاهی نیز به دلیل صرفه اقتصادی و امکان کنترل شرایط آزمایش به خوبی مورد استفاده قرار می گیرند.

آزمایش

آزمایش پرسیومتر مطابق با استاندارد ASTM D4719  شامل محفظه (سوند) استوانه‌ای شکل و دارای غشای انعطاف پذیر و منبسط شونده است  که  برای  اعمال  فشار  یکنواخت  به دیواره گمانه طراحی شده است .

اساس  کار  پرسیومتر  بر  انبساط  یک استوانه بلند غشایی استوار است  که داخل گمانه  قرار گرفته و با اعمال فشار به دیواره آن تغییر حجم (شعاع) غشا در حین پیشرفت  آزمایش  قابل اندازه گیری می باشد .

از  مهمترین  مواردی  که بر نتایج  آزمایش  پرسیومتری تاثیر  می گذارد روش حفرگمانه،دستخوردگی دیواره گمانه و نحوه قرار دادن محفظه اندازه گیر در آن می باشد.بر این مبنا انواع دستگاه های پرسیومتر به سه نوع پیش حفار ، خود حفار  و  فشاری دسته بندی می شوند . پیش  از  بکارگیری دستگاه پرسیومتر برای آزمایش برجا،به منظور حذف برخی ازخطاهای دستگاهی دو آزمایش هم سنجی در حجم ثابت و فضای آزاد انجام می گیرد.

این شرکت افتخار دارد با بهره مندی از پرسنل با تجربه و همراهی گروه تولیدی خاک و سنگ که از شرکتهای اقماری این مشاور است نسبت به طراحی و تولید دستگاه پرسیومتر اقدام نماید . این دستگاه هم اکنون در بسیاری از پروژه های سد سازی ، قطار شهری و …. در حال انجام وطیفه است . برای اطلاعات بیشتر لطفا به وب سایت www.soil-rock.ir مراجعه فرمایید .