فهرست بستن

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

شرکت خاک و سنگ الماس شرق در راستای فعال سازی واحد آموزش خود اقدام به اخذ مجوزهای لازم از مراجع اموزشی نموده و در اولین قدم موفق به دریافت پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در رسته ساختمان گردید . بر اساس این مجوز این شرکت قادر است نسبت به آموزش تمامی شاغلین در زمینه ژئوتکنیک ، بتن ، آسفالت و عملیات خاکی اقدام نماید و در پایان دوره و پس از انجام آزمون لازم نسبت به صدور گواهینامه بین المللی برای هنرآموزان اقدام نماید .

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با تلفن 05138460998 تماس حاصل نمایید .