فهرست بستن

آزمون کشش

در بسیاری از پروژه های عمرانی در مبحث تقویت فونداسیون و دیوارهای بتنی نیاز به کاشت بولت است . طراح سازه باید از میزان مقاومت بیرون کشیدگی بولت کاشته شده اطمینان حاصل نماید تا امکان بارگذاری بر روی آن میسر شود . از این رو معمولا پس از کاشت بولت در سازهای مختلف به صورت رندوم اقدام به انجام آزمون کشش می گردد که این امر توسط جکهای هیدرولیک 10 الی 300 تن انجام می پذیرد . انجام این ازمون می تواند به صورت مخرب ( تا گسسته شدن فولاد مصرفی یا بیرون آمدن آن از بافت بتن ) و یا به صورت کنترل شده انجام پذیرد .

در برخی موارد بولتهای مذکور به صورت نیل یا انکر در سازه نگهبان مورد استفاده قرار می گیرد که در این موارد نیز باید با استفاده از جکهای مخصوص فوق اقدام به پیش تنیدگی یا پس تنیدگی در المان فوق نمود .