فهرست بستن

آزمون بارگذاری صفحه ای

در این آزمون با استفاده از جکهای هیدرولیک یا بادی و یا اعمال نیروی استاتیک ( فیزیکی ) اقدام به بارگذاری بر روی زمین می گردد و طی فرایند بارگذاری میزان تغییر شکل زمین ( نشست ) کنترل می شود . با رسم منحنی تنش – کرنش در این ازمون می توان به پارامترهای سختی خاک ، مدول تغییر شکل پذیری و …. پی برد . در فرم ابتدایی این آزمون از صفحات با قطر پایین ( تا 40 سانتی متر) و جکها و سربار تا 4 الی 5 تن استفاده می شود . علی رغم مفید بودن نتایج حاصله محدوده کاربردی این نوع بارگذاری صفحه ای به علت محدودیت ذاتی آزمون و محدودیتهای ناشی از قطر صفحه و سربار و … محدود است . در صورت استفاده از سربارهای بالا و جکهای هیدرولیک قوی می توان منحنی تنش کرنش خاک تا حد گسیختگی را رسم نمود . بدیهی است پارامترهای مهندسی حاصل از این نوع آزمون بسیار قابل اطمینان تر و جامع تر از روش ابتدایی مذکور است .

این مشاور با در اختیار داشتن جکهای هیدرولیک تا 200 تن برای انجام آزمونهای بارگذاری صفحه ای تا رسیدن به گسیختگی خاک آمادگی دارد و در این خصوص چندین تجربه اجرایی نیز داشته است . لازم به توضیح است علی رغم مشابه بودن روش آزمون در موارد فوق ، بارگذاری های سنگین با الزامات فنی و ایمنی خاص ، نسبتا پیچیده هستند و برای انجام صحیح آنها نیاز به کارشناس و تیم اجرایی متبحر است .