فهرست بستن

آزمونهای آزمایشگاهی ژئوتکنیک

پس از انجام نمونه برداریهای لازم در صحرا لازم است بر روی خاک آزمونها آزمایشگاهی انجام شود . این آزمونها به دو گروه آزمونهای اوله خاک شامل دانه بندی ، هیدرومتری ، حدود آتربرگ ، وزن مخصوص و … می شوند که نشان دهنده پارامترهای فیزیکی خاک هستند این آزمونها عمدتا ارزان قیمت تر از آزمونها مهندسی خاک هستند . پس از انجام این آزمونها و طبقه بندی خاک و تهیه لاگ حفاری می توان خاک منطقه و گمانه مطالعاتی را چند لایه خاک مشخص تفکیک کرد و از این طریق برای آزمونهای مهندسی خاک که عمدتا گران قیمت تر از آزمونهای اولیه هستند برنامه ریزی نمود .

آزمونهای مهندسی اولیه خاک از قبیل سه محوری ، برش مستقیم خاک ، تک محوری ، تحکیم و …. که نسبتا گران قیمت تر و حساس ستر هستند بر روی برخی نمونه های منتخب دست خورده یا دست نخورده انجام می شود . هدف از انجام این ازمونها بررسی میزان و نحوه واکنش خاک از دید مهندسسی به فشار یا نیروهای وارد بر آن است و اصولا بر اسا خروجی های حاصل از نمودارهای تنش – کرنش یا بار – نشست هستند .

برخی دیگر از آزمونهای تکمیلی مانند پین هول،رمبندگی ، واگرایی ، هیدرومتری مضاعف ، نفوذپذیری و … نیز از دسته آزمونهای آزمایشگاهی هستند که ممکن است حالت عمومی نداشته باشد و به صورت موردی و بر حسب پروژه مورد مطالعه در دستور کار قرار گیرد .