فهرست بستن

شركت خاك  و سنگ الماس شرق در سال 1384 تاسيس و با اخذ رتبه مشاوره از سازمان مديريت و برنامه ريزي وقت در زمينه ژئوتكنيك و مقاومت مصالح ، با ارائه گزارشهای ژئوتکنیک برای سدها ، تونلها و سازه های مرتفع شهری و نیز کنترل کیفی مصالح شامل بتن ، آسفالت و عملیات خاکی و سایر مصالح مصرفی در مرحله ساخت ، قدم به ميدان ساخت و ساز و كنترل كيفي پروژه ها گذاشت ……….